Al-Quran Online ini, ajakan untuk mendalami AlQuran sambil mencari ridho dan cinta Allah semata
Dipersembahkan oleh para sukarelawan yang hanya mencari kecintaan Allah semata

Al-Qalam

ayat 41-47

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.  orang-orang yang benar mereka adalah jika dengan sekutu-sekutu mereka maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu bagi mereka atau
Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, mereka mampu/kuasa maka tidak bersujud kepada/untuk dan mereka di seru/di panggil betis dari di buka/di singkap pada hari
dan/sedang mereka bersujud kepada/untuk mereka di seru/di panggil adalah mereka dan sesungguhnya kehinaan menimpa mereka pandangan mereka tertunduk
dari kelak Kami menarik mereka berangsur-angsur cerita/perkataan dengan ini ia mendustakan dan orang maka biarkan Aku (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.  orang-orang sejahtera
kamu meminta mereka atau dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.  teguh tipu daya-KU/rencana-Ku sesungguhnya kepada mereka dan Aku beri waktu/tangguh Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Qur'an). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, mereka mengetahui tidak sekira/secara
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)? mereka menulis lalu mereka yang gaib di sisi mereka atau Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan utang.  orang-orang yang dibebani hutang dari lalu mereka upah

Test Pengenalan Kata
Test Pemahaman Kata
Test Hafalan Quran