Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

Kami akan membacakan (Al Qur'an) kepadamu, maka kamu tidak akan lupa