Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

lalu Dia jadikan (rumput-rumput itu) kering kehitam-hitaman