Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

dan yang mengeluarkan rumput-rumputan