Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

kecuali apa yang dikehendaki Allah, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi