Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 71

Ia berkata: 'Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu'. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah (azab itu), sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu'.