Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 70

Mereka berkata: 'Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar'.