Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Maka Kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari Kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.