Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.