Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Sesungguhnya Kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.