Al-Insaan

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.