Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,