Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),