Al-Ma'arij

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.