Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

Katakanlah: 'Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati'. (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.