Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Katakanlah: 'Dia-lah Yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan'.