Al-Mulk

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Maka apakah orang yang berjalan terjungkel di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?