Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu?.