Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Mereka mendustakan mu'jizat-mukjizat Kami kesemuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.