Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 44

Atau apakah mereka mengatakan: 'Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang'.