Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.