Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 36

Dan sesungguhnya dia (Lut) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.