Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Lut. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing,