Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya).