Al-Qamar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?