Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Mereka berkata: 'Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)'.