Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.