Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.