Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 68

yang kamu berpaling daripadanya.