Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 69

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al mala'ul a'la (malaikat) itu ketika mereka berbantah-bantahan.