Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 67

Katakanlah: 'Berita itu adalah berita yang besar,