Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 95

Ibrahim berkata: 'Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?