Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 96

Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu'.