Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 94

Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas.