Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 160

Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).