Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 161

Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,