Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 159

Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,