Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 63

Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka; 'Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu; kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami (sendiri) sesat, kami menyatakan berlepas diri (dari mereka) kepada Engkau, mereka sekali-kali tidak menyembah kami'.