Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 64

Dikatakan (kepada mereka): 'Serulah olehmu sekutu-sekutu kamu', lalu mereka menyerunya, maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan (seruan) mereka, dan mereka melihat azab. (Mereka ketika itu berkeinginan) kiranya mereka dahulu menerima petunjuk.