Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka seraya berkata: 'Dimanakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?'