Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Katakanlah: 'Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa?' Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka?'