Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal (di dalamnya). (Hal itu) adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-Nya).