Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

(Akan dikatakan kepada mereka): 'Jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak.