Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

dan orang-orang yang menunaikan zakat,