Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,