Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,