Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan.