Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 57

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan.