Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 55

Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al Qur'an, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat.