Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 63

Para utusan menjawab: 'Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan.